URZĄD STANU CYWILNEGO / REFERAT EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH 

Prześlij dalej Wersja PDF Wersja XML Drukuj

URZĄD STANU CYWILNEGO

 • Rejestracja urodzeń
 • Rejestracja zgonów
 • Rejestracja małżeństw, zaświadczenia do kościoła
 • Zmiana imienia lub nazwiska
 • Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
 • Wydanie odpisu lub zaświadczenia z rejestrów stanu cywilnego
 • Przyjęcie oświadczenia od osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 • Transkrypcja zagranicznych aktów w polskie księgi
 • Prostowanie błędu pisarskiego w aktach stanu cywilnego

REFERAT EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH

 • Wydanie/wymiana dowodu osobistego
 • Utrata / uszkodzenie dowodu osobistego
 • Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące
 • Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy
 • Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
 • Wymeldowanie (obywatele polscy i cudzoziemcy)
 • Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej
 • Zaświadczenie z rejestru mieszkańców lub rejestru zamieszkania cudzoziemców
 • Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców lub rejestru zamieszkania cudzoziemców
 • Numer PESEL
 • Zgłoszenie wyjazdu za granice na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu

 

"Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  z zakresu ewidencji ludności"

 

 
Przyjmowanie interesantów: poniedziałek - piątek od 7.00 do 15.00
 
W środę interesanci nie są obsługiwani w USC, poza rejestracją zgonów i zgłoszenia urodzenia dziecka.
 
 
Kierownik USC Agnieszka Maik pok. nr 11, I piętro 
   tel.  61 44 53 062  
e-mail: usc@grodzisk.wlkp.pl
 
Akty zgonu, urodzeń, małżeństw, odpisy skrócone i zupełne  pok. nr 11,  I piętro
   tel. 61 44 53 060, 44 53 061, 44 53 062
 
Dowody osobiste  pok. nr 1, parter
   tel. 61 44 53 046
 
Ewidencja Ludności  pok. nr 1, parter
   tel. 61 44 53 047
 
  

Załączniki

Metryka
Liczba odwiedzin: 8455
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wprowadzająca informację: Marcin Zdarta
Osoba odpowiedzialna za informację: Zdarta Marcin
Czas wytworzenia: 2019-02-25 09:03:57
Czas publikacji: 2024-01-10 08:46:35
Data przeniesienia do archiwum : Brak