Alfabetyczna lista usług

D

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:
1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziały...

Deklaracja na podatek leśny ważna od 01.07.2019

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Deklaracja na podatek od nieruchomości ważna od 01.07.2019

Deklaracja na podatek rolny ważna od 01.07.2019

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

Działalność Gospodarcza CEIDG

I

Informacja w sprawie opłaty za dzierżawę

Informacja w sprawie podatku leśnego

Informacja w sprawie podatku leśnego ważna od 01.07.2019

wyników