Najpopularniejsze usługi

Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego

1. Usługa umożliwia uzyskanie od dowolnego organu gminy (wójta, burmistrza, prezydenta, miasta) dowodu osobistego na pisemny wniosek uprawnionego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Odbioru dowodu osobistego dokonuje się osobiście w siedzibie organu...

Deklaracja na podatek od nieruchomości ważna od 01.07.2019

Ustalenie warunków zabudowy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ustalenie warunków zabudowy

Zwolnienie z lekcji

Działalność Gospodarcza CEIDG

Płatność składek w szkole

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Zameldowanie na pobyt czasowy

Sprawdź, czy twój dowód osobisty jest gotowy

Zameldowanie na pobyt stały

wyników