Lista spraw

Działalność Gospodarcza CEIDG

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej w postaci elektronicznej wniosku o wydanie zezwolenia na jednorazową zezwolenie sprzedaż napojów alkoholowych, w trakcie imprez organizowanych na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach.

W pr...

Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych