URZĄD STANU CYWILNEGO 

Prześlij dalej Wersja PDF Wersja XML Drukuj

 • Rejestracja urodzeń
 • Rejestracja zgonów
 • Rejestracja małżeństw, zaświadczenia do kościoła
 • Zmiana imienia lub nazwiska
 • Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
 • Wydanie odpisu lub zaświadczenia z rejestrów stanu cywilnego
 • Przyjęcie oświadczenia od osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 • Transkrypcja zagranicznych aktów w polskie księgi
 • Prostowanie błędu pisarskiego w aktach stanu cywilnego
 • Wydanie/wymiana dowodu osobistego
 • Utrata / uszkodzenie dowodu osobistego
 • Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące
 • Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy
 • Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
 • Wymeldowanie (obywatele polscy i cudzoziemcy)
 • Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej
 • Zaświadczenie z rejestru mieszkańców lub rejestru zamieszkania cudzoziemców
 • Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców lub rejestru zamieszkania cudzoziemców
 • Numer PESEL
 • Zgłoszenie wyjazdu za granice na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu

 

 
Przyjmowanie interesantów: poniedziałek - piątek od 7.00 do 15.00
 
W środę interesanci nie są obsługiwani w USC, poza rejestracją zgonów i narodzin.
 
 
Kierownik USC Agnieszka Maik pok. nr 11, I piętro 
   tel.  61 44 53 062  
e-mail: usc@grodzisk.wlkp.pl
 
Akty zgonu, urodzeń, małżeństw, odpisy skrócone i zupełne  pok. nr 11,  I piętro
   tel. 61 44 53 060, 44 53 061, 44 53 062
 
Dowody osobiste pok. nr 1, parter
   tel. 61 44 53 046 
 
Ewidencja Ludności pok. nr 1, parter
   tel. 61 44 53 047 
  

Załączniki