Nazwa usługi: Zameldowanie na pobyt czasowy
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
 • • wypełniony druk "zgłoszenie pobytu czasowego"
  • dowód osobisty lub paszport (do wglądu)
  • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu:
  - umowa cywilno-prawna
  - wypis z księgi wieczystej
  - decyzja administracyjna
  - orzeczenie sądu
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1102