Nazwa usługi: Zameldowanie na pobyt stały
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
 • - druk „zgłoszenie pobytu stałego”
  - dowód osobisty lub paszport (do wglądu)
  - aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu:
  • umowa cywilno-prawna
  • wypis z księgi wieczystej
  • decyzja administracyjna
  • orzeczenie sądu
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1010