Nazwa usługi: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
   
Kogo dotyczy: osoby prawne i osoby fizyczne
   
Podstawa prawna: Ustawa
o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068)
Rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004r., w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264 z późn. zm.)
Inne
Uchwała Nr LII/348/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 27 czerwca 2018 r., w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty:
     
  Czas realizacji: do 30 dni
     
  Tryb odwoławczy: do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 821