Nazwa usługi: Sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Formularz wniosku o sprzedaż (oddanie w użytkowanie wieczyste) nieruchomości.
  • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 623