WYDZIAŁ FINANSOWY 

Prześlij dalej Wersja PDF Wersja XML Drukuj

 • Deklaracja na podatek rolny
 • Deklaracja na podatek od nieruchomości
 • Deklaracja na podatek leśny
 • Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
 • Wydawanie zaświadczeń o wysokości ujawnionych zaległości
 • Wydanie zaświadczenia o wysokości ujawnionych zaległości podatkowych
 • Ulga inwestycyjna w podatku rolnym
 • Umorzenie zaległości podatkowej/ odsetek za zwlokę na wniosek podatnika
 • Zwolnienie w podatku rolnym gruntów ornych, łąk oraz pastwisk objętych melioracją
 • Zwolnienie w podatku rolnym z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego/z tytułu powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego
 • Wydanie zaświadczenia o zaległościach podatkowych spadkodawcy
 • Ulga w podatku rolnym z tytułu klęski żywiołowej
 • Ulga w podatku rolnym z tytułu spełnienia obowiązku służby wojskowej
 • Uchylenie/zmiana decyzji ostatecznej ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego
 • Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty na wniosek podatnika
 • Stwierdzenie wysokości nadpłaty w podatku
 
 
Przyjmowanie interesantów: poniedziałek - piątek od 7.00 do 15.00
 
W środę interesanci nie są obsługiwani w poszczególnych wydziałach, a wnioski mogą pobierać i składać w Biurze Obsługi Mieszkańca

 

 
Skarbnik  Iwona Prusak, pok. nr 5, parter 
   tel.  61 44 53 080
 
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych pok. nr 4,  parter
   tel. 61 44 53 084 
 
Podatek od nieruchomości od osób prawnych, podatek leśny i rolny pok. nr 4,  parter
   tel. 61 44 53 085 
 
Podatek od środków transportowych, podatek od posiadania psów pok. nr 4, parter
   tel. 61 44 53 085
 
Księgowość Podatkowa pok. nr 4, parter
   tel. 61 44 53 086
 
Księgowość budżetowa pok. nr 6, parter
   tel. 61 44 53 081, 53 083 
 
KASA  parter - OKNO OD STRONY KORYTARZA 
   tel. 61 44 53 089
  

Załączniki

Metryka
Liczba odwiedzin: 2890
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wprowadzająca informację: Marcin Zdarta
Osoba odpowiedzialna za informację: Zdarta Marcin
Czas wytworzenia: 2019-02-25 09:20:34
Czas publikacji: 2021-11-30 14:37:11
Data przeniesienia do archiwum : Brak