WYDZIAŁ URBANISTYKI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

Prześlij dalej Wersja PDF Wersja XML Drukuj

 • Ustalenie warunków zabudowy
 • Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
 • Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
 • Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości
 • Wypis i wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 • Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 • Postępowanie administracyjne w sprawie podziału nieruchomości
 • Postępowanie administracyjne w sprawie rozgraniczenia nieruchomości
 • Wniosek- dzierżawa gruntu
 • Wniosek - dzierżawa lokalu

 


 
Przyjmowanie interesantów: poniedziałek - piątek od 7.00 do 15.00
 
W środę interesanci nie są obsługiwani w poszczególnych wydziałach, a wnioski mogą pobierać i składać w Biurze Obsługi Mieszkańca

 

  Naczelnik Natalia Jarosz pok. nr 14
   tel. 61 44 53 031
   e-mail: n.jarosz@grodzisk.wlkp.pl
 
 Decyzje o warunkach zabudowy
   pok. nr 14, II piętro
   tel. 61 44 53 033
   e-mail: budownictwo@grodzisk.wlkp.pl
 
 Wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania  przestrzennego 
   pok. nr 14,  II piętro
   tel. 61 44 53 032 
   e-mail: m.piosik@grodzisk.wlkp.pl
  

Załączniki

Metryka
Liczba odwiedzin: 4171
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wprowadzająca informację: Marcin Zdarta
Osoba odpowiedzialna za informację: Judek Artur
Czas wytworzenia: 2019-02-21 14:36:02
Czas publikacji: 2022-01-04 09:56:54
Data przeniesienia do archiwum : Brak