Najpopularniejsze usługi

Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego

1. Usługa umożliwia uzyskanie od dowolnego organu gminy (wójta, burmistrza, prezydenta, miasta) dowodu osobistego na pisemny wniosek uprawnionego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Odbioru dowodu osobistego dokonuje się osobiście w siedzibie organu...

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Zwolnienie z lekcji

Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego dla dziecka

Sprawdź, czy twój dowód osobisty jest gotowy

Librus e-Dziennik

Ustalenie warunków zabudowy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ustalenie warunków zabudowy

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Deklaracja na podatek leśny ważny do 30.06.2019

Zgłoszenie urodzenia dziecka

wyników