Najpopularniejsze usługi

Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego

1. Usługa umożliwia uzyskanie od dowolnego organu gminy (wójta, burmistrza, prezydenta, miasta) dowodu osobistego na pisemny wniosek uprawnionego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Odbioru dowodu osobistego dokonuje się osobiście w siedzibie organu...

Deklaracja na podatek od nieruchomości ważna od 01.07.2019

Zwolnienie z lekcji

Ustalenie warunków zabudowy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ustalenie warunków zabudowy

Płatność składek w szkole

Działalność Gospodarcza CEIDG

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego dla dziecka

Sprawdź, czy twój dowód osobisty jest gotowy

Librus e-Dziennik

wyników