Alfabetyczna lista usług

Z

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

Zmiana decyzji o warunkach zabudowy

Usługa umożliwia złożenie wniosku o zmianę decyzji o warunkach zabudowy

Zwolnienie z lekcji

wyników