Alfabetyczna lista usług

I

iPrzedszkole

J

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej w postaci elektronicznej wniosku o wydanie zezwolenia na jednorazową zezwolenie sprzedaż napojów alkoholowych, w trakcie imprez organizowanych na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach.

W pr...

L

Librus e-Dziennik

O

Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych podatnikom

Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych

P

Płatność składek w szkole

Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora.

S

Sprawdź, czy twój dowód osobisty jest gotowy

Sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

U

Udzielenie dotacji z budżetu gminy/powiatu

wyników