WYDZIAŁ FINANSOWY

Prześlij dalej Wersja PDF Wersja XML Drukuj

 • Deklaracja na podatek rolny
 • Deklaracja na podatek od nieruchomości
 • Deklaracja na podatek leśny
 • Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
 • Wydawanie zaświadczeń o wysokości ujawnionych zaległości
 • Wydanie zaświadczenia o wysokości ujawnionych zaległości podatkowych
 • Ulga inwestycyjna w podatku rolnym
 • Umorzenie zaległości podatkowej/ odsetek za zwlokę na wniosek podatnika
 • Zwolnienie w podatku rolnym gruntów ornych, łąk oraz pastwisk objętych melioracją
 • Zwolnienie w podatku rolnym z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego/z tytułu powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego
 • Wydanie zaświadczenia o zaległościach podatkowych spadkodawcy
 • Ulga w podatku rolnym z tytułu klęski żywiołowej
 • Ulga w podatku rolnym z tytułu spełnienia obowiązku służby wojskowej
 • Uchylenie/zmiana decyzji ostatecznej ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego
 • Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty na wniosek podatnika
 • Stwierdzenie wysokości nadpłaty w podatku
Przyjmowanie interesantów: poniedziałek - piątek od 7.00 do 15.00
W środę interesanci nie są obsługiwani w poszczególnych wydziałach, a wnioski mogą pobierać i składać w Biurze Obsługi Mieszkańca

Skarbnik Iwona Prusak, pok. nr5, parter
tel. 61 44 53 080
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych pok. nr 4, parter
tel. 61 4453 084
Podatek od nieruchomości odosób prawnych, podatek leśny irolnypok. nr 4,parter
tel. 61 4453 085
Podatek od środków transportowych, podatek od posiadania psówpok. nr 4,parter
tel. 61 44 53 085
Księgowość Podatkowapok. nr 4,parter
tel. 61 44 53 086
Księgowość budżetowapok. nr 6,parter
tel. 61 4453 081, 53 083
KASA parter -OKNO OD STRONYKORYTARZA
tel. 61 44 53089

Załączniki