WYDZIAŁ DS. WSI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Prześlij dalej Wersja PDF Wersja XML Drukuj


 • Rolnictwo, obsługa sołectw i sprawy wsi
 • Azbest
 • Gospodarka wodno-ściekowa
 • Decyzje środowiskowe
 • Edukacja ekologiczna
 • Gospodarka mieszkaniowa
 • Nadzór nad terenami zielonymi
 • Przeglądy placów zabaw i siłowni zewnętrznych
 • Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów
 • Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy
 • Monitoring jakości powietrza
Przyjmowanie interesantów: poniedziałek - piątek od 7.00 do 15.00
W środę interesanci nie są obsługiwani w poszczególnych wydziałach, a wnioski mogą pobierać i składać w Biurze Obsługi Mieszkańca
Naczelnik WydziałuMarek Łukarskipok. nr 3 , parter
tel. 61 44 53 073
e-mai:m.lukarski@grodzisk.wlkp.pl
Decyzje Środowiskowepok. nr 3,parter
tel. 61 4453071,
e-mail:srodowisko@grodzisk.wlkp.pl
Rolnictwo, zezwolenia na usuwanie drzewpok. nr 3, parter
tel. 61 4453 072

Gospodarka Odpadami,pok. nr 3 , parter
tel. 61 44 53 074,
e-mail:odpady@grodzisk.wlkp.pl

Załączniki