WYDZIAŁ URBANISTYKI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Prześlij dalej Wersja PDF Wersja XML Drukuj

 • Ustalenie warunków zabudowy
 • Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
 • Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
 • Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości
 • Wypis i wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 • Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 • Postępowanie administracyjne w sprawie podziału nieruchomości
 • Postępowanie administracyjne w sprawie rozgraniczenia nieruchomości
 • Wniosek- dzierżawa gruntu
 • Wniosek - dzierżawa lokalu


Przyjmowanie interesantów: poniedziałek - piątek od 7.00 do 15.00
W środę interesanci nie są obsługiwani w poszczególnych wydziałach, a wnioski mogą pobierać i składać w Biurze Obsługi Mieszkańca

Naczelnik Natalia Jarosz pok. nr 14
tel. 61 44 53 031
e-mail: n.jarosz@grodzisk.wlkp.pl
Zastępca Naczelnika Grzegorz Żybura pok. nr 14
tel. 61 44 53 033
e-mail:budownictwo@grodzisk.wlkp.pl
Decyzje owarunkach zabudowy
pok. nr 14, II piętro
tel. 61 44 53 033
e-mail:budownictwo@grodzisk.wlkp.pl
Wydawanie wypisów iwyrysów zplanu zagospodarowania przestrzennego
pok. nr 14, II piętro
tel. 61 4453 032
e-mail: m.piosik@grodzisk.wlkp.pl

Załączniki